www.turelemjogsi.hupont.hu

Személygépkocsi vezetői tanfolyamok indítása Tiszafüreden. Várom a vonzáskörzetből is a tanulókat autósiskolámban. Részletes tájékoztatás, korrekt oktatás, elérhető árak. Legyen az Én Autósiskolám az Öné is!

Írásos tájékoztató

és vállalkozási feltételek

2018.10.12-től a 24/2005 ( IV.21) GKM rend. 2-es számú melléklete alapján

 

1.)  A képzőszerv megnevezése: TÜRELEM Autósiskola Szabó Imre  e.v.

Fantázianeve: TÜRELEM Autósiskola

Képzési engedély száma: KE/ST/82/A/942/1/2015

Székhely címe: 5350 Tiszafüred, Őz u.2.

Tel. száma: 06-30-568-74-87

Adószáma: 63605978-1-36

E-mail: szabooktato@gmail.com            Web:www.turelemjogsi.hupont.hu

    2.) Cégforma: egyéni vállalkozás /e.v./

    3.) Vállalkozói engedély nyilvántartási száma: 6962063

    4.) Iskolavezető neve: Szabó Imre

Iskolavezetői ig.sz.: 0033/2009          Névjegyzék:11 289

Tel.:06-30-568-74-87                                 E-mail: szabooktato@gmail.com

    5.) Az ügyfélfogadó címe: 5350 Tiszafüred, Fő út 4/B

Az ügyfélfogadó tel. száma: 06-30-568-74-87

Az ügyfélfogadás időpontja: csütörtök  8.30-16-30

    6.) Telephely: Tiszafüred, Fő út 4/B, Tel.: 06-30-568 74 87

 

A 179/2011.(IX.2.) Kormányrendelet 2.§ (1.) bek.7-9 pontja szerinti adatközlés,

                  ,,B” kategória  2018. 3. negyedévben:

     ÁKO: --    VSM:E: 81,25%     VSMGY: 72,73%     KK: 168 750,-

 

 

,,B”kategória

Vezethető jármű: személygépkocsi és kistehergépkocsi

-a) 3500kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű.

-az a)pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250kg.

-az a)pont szerinti gépkocsiból és 750kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500kg.

,,B” kategóriával még vezethető:

- mezőgazdasági vontató könnyű pótkocsival, segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija, kerti traktor, állati erővel vont jármű

    7.) A tanfolyamra való felvétel módja:

- A jelentkezőt a szóbeli tájékoztatás során ellátjuk a képzéshez szükséges információval, megismertetjük az írásos tájékoztatóban foglaltakat. Az autósiskola iskolavezetője megállapítja a rendelkezésre álló adatok és nyilatkozatok alapján, hogy megfelel-e a beiskolázási feltételeknek. Ha nem felel meg, akkor írásban elutasítja.

-A feltételek teljesülése esetén az autósiskola írásbeli szerződést köt a tanulóval, amit 18 év alatti tanuló esetén a szülő is aláír.

-A tanuló befizeti az elméleti tandíjat az iskolavezetőnek, vagy megbízottjának.

A befizetés előtt átveszi a számlát, a szerződés és a tájékoztató egy példányát. Regisztrációs díjat nem számítunk fel.

- Tantermi  oktatás esetében a meghirdetett időpontban kezdődik a képzés. E-learning /internetes távoktatás/ esetében az autósiskola megrendeli a képzést, a tanuló 24 órán belül be tud lépni saját megadott felhasználói nevével és jelszavával és megkezdheti a tanulást.

    8.) ,,B”kategória megszerzéséhez az első elméleti vizsga kéréséhez be kell mutatni az orvosi alkalmassági vélemény két példányát. Háziorvos állítja ki, a vizsgálat díjköteles. Ha már van más nemzetközi kategóriában szerzett jogosítványa, le kell adnia annak másolatát, vizsgákon pedig be kell mutatni az eredeti példányt. A vezetői engedélynek érvényesnek kell lennie, ezzel igazolható az orvosi alkalmasság. Az igazolás, vagy a vezetői engedély tartalmazza a korlátozásokat is a vezetéshez.

    9.)  ,,B” kategóriás tanfolyamra történő felvétel feltételei:

- Betöltött 16 és fél éves életkor

- Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya.

- Ha van vezetői engedélye vagy járművezetői igazolványa, annak fénymásolata

- Az írásos tájékoztatóban és a vállalási szerződésben foglaltak tudomásul vételének írásos elismerése.

- Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel, nincs eltiltva a járművezetéstől.

- Elméleti tanfolyam díj befizetése.

- E-learning képzés esetén: E-mail címét megadja, amire a képzési jogosultságot fogja kapni, továbbá saját magának biztosítja a technikai hátteret:számítógépet böngészővel, internetkapcsolatot a tanuláshoz.

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

- Továbbra is megfelel a beiskolázási feltételeknek

- 16 és 9 hónapos életkor betöltése

- az elméleti tanfolyam igazolt elvégzése /e-learning képzés esetében kiállított képzési igazolás/.

- Az elméleti vizsgadíj befizetése

- Orvosi alkalmassági 2pld. vagy meglévő érvényes nemzetközi kategóriás motoros jogosítvány. A vizsgálat díjköteles.

- A vizsgákon való részvételhez érvényes személyi igazolványt és ha van, érvényes vezetői engedélyt kell bemutatni.

- Az elméleti vizsga a tanfolyam kezdésétől, vagy a tananyag hozzáférésétől számított egy éven belül tehető le, de 9 hónapon belül kell az első vizsgán részt venni. Különben az elvégzett tanfolyam érvényét veszti. Az elméleti vizsgák száma nincs korlátozva.

Gyakorlati képzés megkezdésének feltételei:

- Sikeres elméleti vizsga megléte /vagy 9.§ 7.bek. alapján mentesség/

- A gyakorlati képzési díj első részletének befizetése

- Közlekedésbiztonsági megfelelőség, vezetésre képes állapot.

- Hitelesített, vezetett vezetési karton

- Ha van korlátozás, azoknak megfelelni /pl. szemüveg/

Gyakorlati vizsga feltételei:

- Betöltött 17. éves életkor

- Forgalmi vizsgadíj befizetése

- A gyakorlati oktatás igazolt teljesítése: min.29 óra és 580 km

- Az egészségügyi korlátozásoknak megfelel, ha vannak

- Nyilatkozat vezetésre képes állapotról

Gyakorlati vizsga a sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül tehető le!

Ez időpont után az addigi összes elvégzett tanfolyam és vizsga érvényét veszti!

 A vizsgaigazolás kiállításának feltétele a közúti elsősegélynyújtás elvégzéséről szóló igazolás bemutatása, ha nincs felmentése. Az elsősegély tanfolyamot és vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervezi és végzi és állítja ki róla az igazolást. Felmentés kérhető a végzettséget igazoló okmányokkal a 31/1992(XII.19)NM rendelet 2.§ 1.bek.alapján:

Az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvos tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá diplomás ápolói, védőnő, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1984.január 1-je után bármely járműkategóriában vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt szerzett. További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

9/a) Legkésőbb az első vizsga napján bármelyik /elméleti vagy gyakorlati/ sorrendben második vizsgakéréshez be kell mutatnia a hivatal ügyintézőjének, az alapfokú iskolai végzettség meglétét igazoló okmányt. E nélkül a második vizsga befizethető, de vizsgára már nem írható ki. Célszerű a bemutatást az autósiskola közvetítésével megtenni oly módon, hogy az orvosi alkalmassági leadásával egy időben leadja a bizonyítványt is. Az okmány be nem mutatása miatt bekövetkezett károk miatt /pl. meghiúsult vizsga/ felelősséget nem vállalunk!

Az alapfokú iskolai végzettség igazolása az alábbiak szerint:

a)     a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett saját jogon szerzett doktori címmel

b)    az iskolai végzettség igazolására szóló okmány

    ba) eredeti példányával

    bb) vagy közjegyző, vagy kiállító által hitelesített példányával,

    bc) külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és                                           annak hiteles fordításával,(a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott ,,Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban,

    bd) a külföldi oklevelek és bizonyítványok esetén olyan - hatáskörrel       rendelkező- magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással, vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

9/b)  A sikeres forgalmi vizsgától számított három munkanap után intézhető az okmány kiállítása az okmányirodában. A hivatal elektronikus úton küldi meg a vizsgaigazolást az okmányirodának.

9/c)  A tanuló a ,,B”kategória megszerzéséhez szükséges igazolások, így az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági vélemény birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

10.) Tantárgyak, óraszámok: A Türelem Autósiskola a tantermi elméleti oktatást a következő óraszámokban oktatja:

- Közlekedési ismeretek: 20 óra

- Járművezetés elmélete: 6 óra

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 2 óra

- Az órák 45 percesek, 10 perc szünettel naponta 2x2 óra tartható

- A Türelem Autósiskola tantermes oktatáshoz minden tanulónak taneszközként biztosít tankönyvet és egy E-educatio vizsgafelkészítő tesztgyakorlási lehetőséget 12óra / 30nap hozzáféréssel. Ezek díját a tanfolyamdíj tartalmazza.

Az e-learning elméleti képzést a korszerű és hatékony közlekedési e-learning tananyagokat fejlesztő, alkalmazó és használó E-educatio Információtechnológiai Zrt-vel (1111 Budapest, Budafoki út 59. Tel.:06-1-577-0222) kötött megállapodás alapján biztosítja.

Az autósiskola konzultációs lehetőséget biztosít az ügyfélfogadási idő alatt. Rendelkeznie kell internetkapcsolattal, számítógéppel, ami rendelkezik:               - Operációs rendszer: Windows Xp, Windows Vista, Windows 7

-Böngésző: Internet Explorer 10 v.11 vagy Mozilla Firefox vagy Google Chrome

- Adobe Flash Player (a tananyagok lejátszásához)

- Internet letöltési sebesség min. 768 Kbps

A tanuló a megadott e-mail címre regisztráció megerősítő e-mailt kap. Ezután az E-educatio akkreditált tananyagot és keretrendszert 90 napig, azon belül 60 óra időtartamban, napi 24 órában érheti el a tanuló. Ha szükséges, még rendelhető pótképzés is az autósiskolától 10 óra / 30 nap időtartamra.

A tanfolyam elvégzése után kinyomtatható a képzési igazolás. Ezután még tovább gyakorolhat a megadott időkereten belül. A tanuló felhasználási jogosultságát nem adhatja át másnak. A rendszer a tanulógép egyes adatait és IP címét naplózza, továbbá rögzítésre kerül a tanuló által a képzésben történő előre haladás, az oktatási időben eltöltött idő, valamint a rendszer értékeli és rögzíti az ellenőrző kérdésekre adott válaszokat és eredményeket. Tilos az e-learning tananyagot, vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni. A tanuló az e-Titán rendszer használatával hozzájárul adatai kezeléséhez.

A gyakorlati oktatási órák 50 percesek, egyszerre maximum 2 óra tartható, az alapoktatásban maximum napi 2 óra, a főoktatásban maximum 4 óra, 2 óra után minimum 1 óra szünetet kell tartani.

11.) Az oktatójárművet az autósiskola biztosítja. Toyota Yaris D4D

12.) Gyakorlati óráról a hiányzást pótolni kell, ennek díja a mindenkori gyakorlati óradíj. Ha a tanuló az egyeztetett időpontot az azt megelőző 24 órán belül mondja le, egy gyakorlati óra megfizetésével tartozik.

13.) Tandíj összege:

Tantermi vagy E-learning elmélet: 40 400Ft

Elméleti vizsgadíj: 4 600Ft

Kötelező órák: 4 500Ft / 50 perc

Gyakorlat: 9 óra alap, 14 városi, 4 országúti, 2 éjszakai, 1 vizsga= 30óra=135 000Ft

Forgalmi vizsgadíj 11 000Ft

Összesen képzés+vizsgák: 191 000Ft /pótórák és pótvizsgák nélkül/

Orvosi alkalmassági: 7 200Ft  

Elsősegélynyújtás: 9 000Ft+ Vizsga 7 900Ft

A gyakorlati óradíjak a tanfolyam kezdéstől számított három hónapig nem változnak, utána az aktuális tájékoztató szerinti óradíjra változhatnak.

A tandíj kedvezményekről az iskolavezető dönt. A tandíjbefizetések az iskolavezetőnél vagy megbízottjánál történnek, számla ellenében. A vizsgadíj befizetésekkel közvetett szolgáltatást végez a képzőszerv.

Részletfizetés:

1.részlet: Elméleti tandíj+vizsgadíj

2.részlet: 10 óra gyakorlati díj

3.részlet: 10 óra gyakorlati díj

4.részlet: 10 óra gyakorlati díj

5.részlet: Forgalmi vizsgadíj+pótórák

A képzőszerv a befizetett tandíj ellenében tájékoztatást ad, szerződést köt, tantermi tanfolyamot ad, vagy szerződéses partnerével biztosítja az e-learning tanfolyamra regisztrálást, elvégzése után elméleti vizsgát kér. A sikeres elméleti vizsga után a tanterveknek és szabályzatoknak megfelelő gyakorlati oktatást végez, a tanuló kérésére pótórákat ad. Forgalmi vizsgát kér, vizsgázni viszi a tanulót. A szükséges dokumentációt, irattárazást elvégzi.

A képzőszerv ezzel teljesítette a képzési szolgáltatást.

14.) Mentesítések

Kérelemre a közlekedési hatóság engedélye alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett:

-A magyar nyelvet nem jól értő, vagy beszélő külföldi állampolgár, ha nem áll rendelkezésre anyanyelvén vizsgaprogram, szóban, tolmács közreműködésével is vizsgázhat. Tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz.

- az egészségi állapotából következően- a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan- szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.

- az a szakorvosi igazolással rendelkező- hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

A rendelkezésre álló különböző nyelvű számítógépes elméleti vizsga (SZEV) anyagok közül minden vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül vizsgázhat.

15.) Amennyiben a tanuló másik képzőszervnél kívánja folytatni a tanfolyamot, a teljesített oktatásról szóló igazolást ,,képzési igazolás” nyomtatványt az elbocsájtó képzőszerv három munkanapon belül adja ki. Ebben az esetben kezelési költséget a képzőszerv nem számol fel, de az esetleges addig igénybe vett (írásos szerződésben is megmutatkozó) kedvezményt be kell fizetni. Egy példány az elbocsájtó képzőszervnél marad, 2 példányt a tanuló átvehet az iskolavezetőtől. A kapott 2 példánnyal kell a befogadó autósiskola vezetőjét keresni, aki a további teendőket ellátja.

16.) Oktatási helyszínek:

Szolnok, Besenyszögi úti gyakorlópálya hrsz.721.

Tiszafüred, Szolnok és vonzáskörzetük

17.) Pótóra igénylés: A tantermi foglalkozásokról 10 % (2 óra) hiányzás pótóra nélkül megengedett, ennél több hiányzást kötelező pótolni. Ez későbbi tanfolyamon díjmentesen megtehető.

- E-learning elméleti pótképzés, vagy tantermes képzéshez kiegészítő képzés 10óra / 30nap hozzáféréssel rendelhető az autósiskola ügyfélszolgálatán. Díja 5000Ft. Gyakorlati pótóra az oktató javaslatára, a tanuló kérésére, fizetése az iskolavezetőnél, előre fizetéssel. Díja:4500Ft/óra

18.) Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium 1011 Budapest, Fő út 44-50 Tel:06-1-7951700

 Felügyeletet ellátó szervezet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály 5000 Szolnok, Indóház u. 8. 5002 Szolnok, Pf.:101. Telefon: 06-56-514-410

19.) A vizsgázó jogai: Joga van a képzést felfüggeszteni, abbahagyni, vagy másik képzőszervhez átjelentkezni. Az elvégzett képzésről igazolást kérni. A fel nem használt tandíjat visszakérni, kivéve a már megkezdett tantermi vagy e-learning tanfolyam díját, valamint a már megkezdett gyakorlati óra díját.

- Joga van a befizetett díjról számlát kapni.

- Az egyeztetett gyakorlati órákat 24 órával előtte lemondani.

- A tanuló a vélt vagy valós sérelmekről panaszt tenni. Elsősorban az oktatójával kell rendezni a konfliktust, ha nem vezet eredményre, akkor forduljon az iskolavezetőhöz, ha ez sem vezet számára megnyugtató eredményre, akkor fordulhat a felügyeletet ellátó szervezethez.

A vizsgázó kötelességei:

- A kötelező órákon részt venni.

- A tandíjat előre befizetni.

- A foglalkozásokon kipihent, vezetésre képes állapotban megjelenni.

- A hiányzást pótolni.

- Tanuló áthelyezés esetén a kapott kedvezményt kifizetni.

- A gondatlan, vagy szándékosan okozott kárt megtéríteni.

A képzőszerv jogai:

A képzés idejét egyeztetni, oktatás módját, díját szabályzatokon belüli módon változtatni.

A tanuló renitens magatartása esetén a képzést indoklási kötelezettség nélkül megszüntetni, ez esetben pénzügyileg elszámolni.

A képzőszerv kötelességei: A jelöltet tájékoztatni

- Írásbeli szerződést kötni

- A szerződést betartani

- A vezetési órákat egyeztetni

- A vizsgaidőkről tájékoztatni

- Jogorvoslati lehetőségről tájékoztatni

20.) Vizsgadíjak: Elmélet: 4 600Ft    Gyakorlat: 11 000Ft

A vizsgadíjak befizethetők a hivatal pénztárába (Szolnok, Indóház út 8.), összegüket a 84/2009. (XII.30.) KHEM rendelet határozza meg.

21.) A vezetői engedély kiadásának módja: A vezetői engedély kiadásának feltételeit az a tanuló teljesítette, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott.

A vizsgáztatási előírások teljesítését a hatóság a vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a hatóság a sikeres forgalmi vizsgát követően három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére, ha a vizsgázó az elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolást legkésőbb a vizsgaigazolás kiállítása előtt bemutatta.

A vezetői engedély igénylése az okmányirodában történik, ahol be kell mutatni az orvosi alkalmassági igazolást, meglévő vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt, személyi igazolványt, valamint a lakcímkártyát. Kiskorú személy esetén a szülő is jelenjen meg.

Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Az orvosi igazolás a képzőszerv irodájában vehető át az első elméleti vizsga után, vagy az első vezetési óra előtt. A vezetői engedély kiváltása illetékmentes. A megszerzett vezetői engedély kettő évig kezdő vezetői engedélynek minősül, ez idő alatt gépjárművel pótkocsit nem vontathat. A 18. életév betöltéséig a ,,B” kategóriára érvényesített vezetői engedély csak belföldi közlekedésre érvényes.

A szerződéskötés feltétele az adatvédélmi tájékoztató tudomásul vétele és az abban foglaltak elfogadása.

A 20 év alatti tanulók tanfolyam támogatásához a tanuló kérésére adjuk ki az igazolást. A képzőszerv képzési szolgáltatást teljesít, nem felel a vizsgák sikerességéért. A támogatás a KRESZ vizsgától számított egy éven belül igényelhető, a támogatás feltétele a sikeres vizsgák letétele. 

 

 

Tiszafüred, 2018. október 12.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 5
Tegnapi: 17
Heti: 22
Havi: 111
Össz.: 19 818

Látogatottság növelés
Oldal: Írásos tájékoztató
www.turelemjogsi.hupont.hu - © 2008 - 2018 - turelemjogsi.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »